Zwykły wpis

Brzesko „Zdrowsi na jesieni życia

Brzesko „Zdrowsi na jesieni życia
Brzesko „Zdrowsi na jesieni życia

Brzesko „Zdrowsi na jesieni życia

Stowarzyszenie Medycyna Polska przeprowadza akcje pod nazwą „Zdrowsi na jesieni życia – promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców subregionu tarnowskiego w wieku 50”

Celem informacji ma być zachęcenie mieszkańców subregionu tarnowskiego w wieku 50+ do uczestnictwa w projekcie, szczególnie do  bezpłatnych spotkań informacyjno-medycznych, na których eksperci z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego przekazują najważniejsze informacje na temat zdrowego stylu życia.

Cele i zadania projektu:

Temat projektu: Zdrowsi na jesieni życia – promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców subregionu tarnowskiego w wieku 50+

Continue Reading →

more
Zwykły wpis

Poseł Józefa Szczurek-Żelazko – wywiad w RDN

Józefa Szczurek-Żelazko
Józefa Szczurek-Żelazko

Poseł Józefa Szczurek-Żelazko
udzieliła wywiadu dla radia RDN Małopolska.

Podczas rozmowy zostało poruszonych kilka ważnych dla regionu Brzeska i Tarnowa spraw. Najważniejszy punkt dotyczy działalności szpitala w Brzesku, mowa jest między innymi o porodówce. Kolejny temat dotyczy opieki geriatrycznej prowadzonej na terenie szpitala i regionu.

Został omówiony także program 500+, padła odpowiedz na pytanie związane z niepokojami dotyczącymi finansowania tego programu. Pani Poseł uspokaja i zapewnia, że pieniądze na wypłaty świadczeń na dzieci nie zabraknie, przypomina także o tym, że w razie podejrzenia niewłaściwego dysponowania środkami przez poszczególne rodziny, pomoc społeczna ma prawo zamienić wypłaty na inną formę wsparcia.

W dalszej części wywiadu dowiadujemy się o problemach pracowników Tarnowskiej lokomotywowni oraz o remontach dróg w okolicach Tarnowa. Poniżej pełny wywiad z Józefą Szczurek-Żelazko.

Warto także zapoznać się ze stroną internetową Pani Poseł z naszego regionu, pojawiają się na niej różne ciekaw informacje. http://szczurek-zelazko.pl/

more