2016
Sierpień
Zwykły wpis

Poseł Józefa Szczurek-Żelazko – wywiad w RDN

Józefa Szczurek-Żelazko
Józefa Szczurek-Żelazko

Poseł Józefa Szczurek-Żelazko
udzieliła wywiadu dla radia RDN Małopolska.

Podczas rozmowy zostało poruszonych kilka ważnych dla regionu Brzeska i Tarnowa spraw. Najważniejszy punkt dotyczy działalności szpitala w Brzesku, mowa jest między innymi o porodówce. Kolejny temat dotyczy opieki geriatrycznej prowadzonej na terenie szpitala i regionu.

Został omówiony także program 500+, padła odpowiedz na pytanie związane z niepokojami dotyczącymi finansowania tego programu. Pani Poseł uspokaja i zapewnia, że pieniądze na wypłaty świadczeń na dzieci nie zabraknie, przypomina także o tym, że w razie podejrzenia niewłaściwego dysponowania środkami przez poszczególne rodziny, pomoc społeczna ma prawo zamienić wypłaty na inną formę wsparcia.

W dalszej części wywiadu dowiadujemy się o problemach pracowników Tarnowskiej lokomotywowni oraz o remontach dróg w okolicach Tarnowa. Poniżej pełny wywiad z Józefą Szczurek-Żelazko.

Warto także zapoznać się ze stroną internetową Pani Poseł z naszego regionu, pojawiają się na niej różne ciekaw informacje. http://szczurek-zelazko.pl/

more